Alfbook

Banner

ZŠ Hradební

Banner

Hledej ...

Kontaktní adresa

Banner
Úvod Úřední deska Informace k provozu škol od 30. listopadu 2020
Informace k provozu škol od 30. listopadu 2020 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Vladimír Vondrouš   
Úterý, 24 Listopad 2020 14:21

Rozhodnutím ministra školství a ministra zdravotnictví se od pondělí 30. 11. 2020 vrací do škol žáci prvního stupně a žáci devátých tříd. Ostatní třídy druhého stupně se budou v prezenční a distanční výuce střídat po týdnech, 30. 11. začínají v prezenční výuce žáci 7.B, 8.A a 8.B. Prezenční i distanční výuka je pro žáky povinná.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je potřeba, aby žáci měli roušky na výměnu a sáček na použité roušky.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Provoz školní družiny je bez omezení v rozsahu od 6:00 do 16:00 hod.

S návratem žáků do školy se mění pravidla ve školní jídelně. Od 30. 11. si mohou žáci 6. - 8. ročníku, pokud nemají prezenční výuku, vyzvednout oběd pouze do jídlonosiče, a to v době od 11:30 do 11:50 hodin. Nebude možné, aby se v jídelně najedli. Žáci přítomni na prezenční výuce mohou obědvat ve školní jídelně za dodržení všech hygienických pravidel. Nezapomeňte objednat dětem obědy ve školní jídelně.

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS. Webdesign: AlesKroupa.cz.