Základní škola Hradební, Broumov

GDPR

Pověřenec GDPR

 

Petr Osoba

tel. 732 781 068

e-mail: poverenec@dsobroumovsko.cz

adresa: Klášterní 1, 550 01 Broumov

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:


                 jméno a příjmení,

                 rodné číslo, příp. datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno,

                 státní občanství,

                 místo narození,

                místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

                 údaje o předchozím vzdělání, včetně dosaženého stupně vzdělání

                 datum zahájení vzdělávání ve škole,

                 údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání,

                 vyučovací jazyk,

                 údaje o znevýhodnění žáka,

                 údaje o mimořádném nadání žáka,

                 údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření v doporučení školského poradenského zařízení,

                 údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

                 datum ukončení vzdělávání ve škole.Zpracovávané údaje o zákonných zástupcích:


                 jméno a příjmení

                 místo trvalého pobytu

                 adresa pro doručování písemností

                 telefonické spojení

 

Osobní údaje o zaměstnancích a dodavatelích se zpracovávají na základě smluv.

Zpracovávané údaje o zaměstnancích:


                 jmenné a kontaktní údaje,

                 údaje o platu, odměně a dalších platbách,

                 údaje pro zdravotní a sociální pojištění,

                 bankovní spojení,

                 a další podobné údaje

 

Dále jsou zpracovávány fotografie/audiovizuální záznamy, které slouží k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, výstavkách prací ve škole i na veřejnosti, příp. v obecním zpravodaji, školním tablu apod.

Dále jsou také zpracovávány údaje v zájmových kroužcích, školní jídelně, při školních výletech a zájezdech.

 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem či to není nutné ke splnění účelu (MŠMT, SVP, SPC, PPP, MěÚ, ČSI, apod.)

 

Informace k distanční výuce v rámci GDPR

Veškerá komunikace distanční výuky probíhá v prostředí Microsoft Teams. Žáci používají školní e-maily a přístup k produktům, které mají k dispozici od nástupu na ZŠ Hradební, Broumov. Další potřebné osobní údaje k distanční výuce se zpracovávají pouze po dobu mimořádných opatření.

 

Subjekt údajů nebo jeho zákonný zástupce má právo:


                 na přístup k osobním údajům

                 na opravu, resp. doplnění

                 na výmaz

                 na omezení zpracování

                 na přenositelnost údajů

                 vznést námitku

                 podat stížnost

 

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění práv dle uvedených kontaktních údajů.

 

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace.

 

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy.

 

Aktuality
Zveřejněno: 30.5.2023
Provoz školní družiny o hlavních prázdninách

Školní družina nebude o hlavních prázdninách v provozu.

Zveřejněno: 24.5.2023
Rodičovská schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka se uskuteční 8.6. v 15:30 hod v učebně 2.B (první patro vlevo).

Zveřejněno: 8.2.2023
ŠD o jarních prázdninách 20. 2. – 24. 2. 2023

Z důvodu malého počtu přihlášených žáků do školní družiny na jarní prázdniny, bude celý tento týden družina uzavřena

Zveřejněno: 24.1.2023
Konec vyučování 31.1.

Dne 31.1. bude končit vyučování na 1. stupni v 11:40 hod a na 2. stupni školy ve 12:30 hod.  Školní družina bude v provozu do 16:00 hod. 

Zveřejněno: 21.12.2022
Provoz školní družiny o vánočních prázdninách

Školní družina bude během vánočních prázdnin uzavřena. V provozu bude od úterý 3.1. s nástupem dětí do školy. 

Zveřejněno: 6.12.2022
ISIC Školák

Od tohoto týdne mohou rodiče všech žáků kdykoliv žádat o vydání průkazu ISIC školák za výhodnějších podmínek, než kdyby žádali sami. V případě zájmu kontaktujte Martinu Martiškovou v kanceláři školy. 

Zveřejněno: 20.10.2022
Ředitelské volno

Dne 18.11. 2022 vyhlašuje ředitelka školy všem žákům ředitelské volno z důvodu vzdělávání učitelského sboru. 

Zveřejněno: 26.9.2022
V pátek 7.10. zkrácené vyučování

V pátek 7.10.  končí z organizačních důvodů vyučování na 1. stupni v 11:40 hod a na 2. stupni ve 12:30 hod. 

Zveřejněno: 7.9.2022
Na třídní schůzky bočním vchodem

Prosím všechny rodiče, aby při vstupu na rodičovské schůzky použili jeden z bočních vchodů. Hlavní vchod bude zavřený z důvodu natáčení filmu.  Děkuji!

Zveřejněno: 2.9.2022
Rodičovské schůzky

První rodičovské schůzky tohoto roku se budou konat v pondělí 12.9. 2022.

V 15:30 hod se uskuteční členská schůzka SRPŠ v učebně 9.A.

V 16:00 hod informativní rodičovské schůzky jednotlivých tříd.

Zobrazit vše

Publicita
Doučování
NPI
Kalendář akcí
Sudý týden Lichý týden

Dnes je 6. června 2023
a svátek má Norbert.

Kontakty

Základní škola Hradební, Broumov

Kostelní náměstí 244,
550 01  Broumov
IČ: 48623008
491 523 636
info@zshrbroumov.cz
gbfmj49

Zobrazit kontakty

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola Hradební, Broumov
Adresa:Kostelní náměstí 244
IČ:48623008
Ředitelka školy:Mgr. Denisa Mádlová
E-mail:info@zshrbroumov.cz
Web:https://www.zshrbroumov.cz
Datová schránka:gbfmj49
Zřizovatel:
REDIZO:600093981
Bankovní účet:

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 491 523 636
I. stupeň:(+420) 734 263 130
II. stupeň:(+420) 491 523 635

E-mailové kontakty

Ředitelka:Mgr. Denisa Mádlová
denisa.madlova@zshrbroumov.cz
Zástupkyně ředitelky:Mgr. Lenka Bydžovská
lenka.bydzovska@zshrbroumov.cz
Asistentka ředitelky:Jana Chládková
info@zshrbroumov.cz

Mapa